lag & upphovsrätt

Efter kritiken: Adobe uppdaterar användarvillkor för AI & integritet

Adobe kräver tillgång till användarnas material – något som många såg som ett problem gällande integritet och sekretess. Nu väljer Adobe att omformulera sina villkor.

Adobe rullade nyligen ut nya villkor för godkännande gällande användningen av deras tjänster. Många oroades då över hur ens data i form av bilder, texter och upplärning av AI och generativ AI egentligen hanterades av företaget – något som skulle kunna innebära problem för användare med sekretessavtal mot andra parter – när de använder Adobes produkter som exempelvis Adobe Firefly eller Photoshop.

Enligt Adobe menar man däremot att det handlar om tillgången till kundernas data för att kunna driva plattformen.

Adobe själva säger att de aldrig tränat generativ AI på kundinnehåll eller tagit äganderätten till en kunds arbete, eller tillåtit åtkomst till kundinnehåll – och att de heller aldrig övervägt detta i och med de nya användarvillkoren som användarna blev tvungen att acceptera.

Däremot har Adobe förstått att användarna av deras tjänster blivit oroade över vad villkoren egentligen innebar, och att de därför nu har "reflekterat över språket de använt i sina villkor".

Det förtydligande som Adobe nu går ut med innebär:

  • Du äger ditt innehåll. Ditt innehåll är ditt och kommer aldrig att användas för att träna något generativt AI-verktyg. Vi kommer att göra det klart i avsnittet om licensbeviljande att alla licenser som beviljas Adobe för att driva dess tjänster inte kommer att ersätta dina äganderättigheter.
  • Vi tränar inte generativ AI på kundinnehåll. Vi lägger till detta uttalande till våra användarvillkor för att försäkra människor om att det är en juridisk skyldighet för Adobe. Adobe Firefly är endast utbildad på en datauppsättning av licensierat innehåll med tillstånd, såsom Adobe Stock, och innehåll som är allmän egendom där upphovsrätten har upphört att gälla.
  • Du kan välja att inte delta i vårt produktförbättringsprogram. Vi kan använda användningsdata och innehållsegenskaper för att förbättra din produktupplevelse och utveckla funktioner som maskering och bakgrundsborttagning bland annat genom tekniker inklusive maskininlärning (INTE generativ AI). Du har alltid möjlighet att välja bort våra produktförbättringsprogram för stationära datorer.
  • De licenser vi behöver för att driva och förbättra våra produkter för din räkning bör vara snävt skräddarsydda för de aktiviteter som behövs. Licenserna som krävs för att driva våra produkter åt dig använder de lagstadgade upphovsrättigheterna, men kommer nu att innehålla vanliga engelska exempel på vad de betyder och varför de krävs. Vi kommer också att separera ut och ytterligare begränsa de licenser som krävs för att förbättra våra produkter och betona alternativet att välja bort. Vi upprepar att dessa licensbeviljande inte i något fall överför äganderätten till ditt innehåll till Adobe.
  • Adobe skannar inte innehåll som lagras lokalt på din dator på något sätt. För innehåll som du laddar upp till våra servrar – som alla plattformar för innehållsvärd – skannar Adobe automatiskt innehåll som du laddar upp till våra tjänster för att säkerställa att vi inte är värd för något material för sexuella övergrepp mot barn (CSAM). Om vårt automatiserade system flaggar ett problem kommer vi att göra en mänsklig granskning för att undersöka det. De enda andra tillfällena där en människa kommer att granska ditt innehåll är på din begäran (enligt en supportförfrågan) om det publiceras på en offentlig webbplats, eller för att på annat sätt följa lagen.

Adobe meddelar även att de kommer att släppa sina nya uppdaterade användarvillkor nästa vecka och att dessa då kommer vara mer exakta och begränsade till endast de aktiviteter som de vet att de behöver göra nu och inom den närmsta framtiden.

Vidare skriver de att "vi åtagit oss att fortsätta innovativa sätt att skydda våra kunder i denna nya era, som att främja insatser som innehållsuppgifter (tillskrivning för kreatörer, ursprung för innehåll och möjliggör tillägg av "träna inte"-taggar för bilder delas online) och FAIR-lagstiftningen som skyddar innehållsskapare från identitetsstöld."

Läs Adobes fullständiga förklaring på Adobe Blog.