AI

Adobe vill träna sin AI på känslor & uttryck – söker filmer

Adobe vill träna sina AI-modeller för generativt skapad video, för att de ska bli mer verklighetstrogna.

Få har missat att AI-möjligheterna nu utvecklats att gå från stillbild till video, bland annat genom OpenAI:s Sora som ännu inte släppts till allmänheten. Precis som med stillbilder så finns mycket att förbättra hos AI-modellerna – något som Adobe nu vill åstadkomma.

Genom sin egna modell Firefly där du som användare kan använda modellen för att skapa bilder genom text, så kallad promptografering, ska Adobe nu även träna upp sin generativa AI-videomotor. Genom att erbjuda videokreatörer 120 dollar för klipp med människor i vardagliga situationer och miljöer ska deras Firefly bli bättre på att visualisera känslor på sina genererade klipp. Bland annat söker Adobe filmer innehållande glädje, ilska och personer som går, för att träna modellerna på mänskligt beteende.

Adobe var tidigare att meddela att deras Firefly tränats endast på bilder som ingick i deras nätverk, till skillnad från många andra modeller som exempelvis Midjourney, som tränats på bland annat upphovsrättsskyddat material genom bland annat skrapning av bilder på internet.

Här kan du läsa vad lagen och upphovsrätten säger för bilder du skapat genom generativ AI.