Lag & Upphovsrätt

Polis beslagtog minneskort från TV4:s fotograf: ”Under all kritik”

Ett team från TV4:s Kalla fakta befann sig i Attunda tingsrätt för att följa en rättegång. En ordningsvakt påstod då att fotografen hade filmat in i rättssalen, vilket inte är tillåtet.

När ett team från TV4 filmade i Attunda tingsrätt fick fotografen minneskortet beslagtaget av polis. En ordningsvakt påstod att fotografen hade filmat in i rättssalen, vilket inte är tillåtet. ”En allvarlig inskränkning i pressfriheten”, menar TV4.

Det var under tisdagen som ett team från TV4:s Kalla fakta befann sig i Attunda tingsrätt för att följa en rättegång. En ordningsvakt påstod då att fotografen hade filmat in i rättssalen, vilket inte är tillåtet, och tillkallade polis. De beslagtog då fotografens minneskort och hänvisade till att en förundersökningsledare hade tagit beslut om det. Fotografen nekade först till att överlämna kortet, men blev tvingad av polisen.

– Fotografen är rutinerad och har följt personen utanför rättssalen på det sätt som vi brukar göra, säger Jonas Alsgren, chef på Kalla fakta till TV4.

Han säger vidare:

– Det här menar vi är en allvarlig inskränkning i pressfriheten. Det finns potentiellt källskyddat material på ett sådant minneskort och därför ska vi aldrig lämna ut i det. I den här situationen tvingades vi göra det efter att förundersökningsledaren tvingade oss.

”Under all kritik”

TV4 Nyheternas chef Fredrick Malmberg berättar i dag till Journalisten att de först hade kopplat in sin jurist och att de under tisdagen ”opponerar oss å det starkaste, men tvingas till slut lämna ifrån oss kortet”.

– Det är helt oproportionerligt. Att filma in i en rättegångssal är ett bötesbrott – men här tar man ett minneskort som kan innehålla källskyddat material. Det är fullständigt orimligt. Vi har överklagat beslutet, säger Fredrick Malmberg till Journalisten.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllertanser att polisens agerande är oacceptabelt.

– Det är verkligen under all kritik att vi haft flera händelser under förra året där polisen också har beslagtagit utrustning där det har kunnat finnas källskyddat material, och där man inte över huvud taget verkar ha förstått vad det innebär med journalistiskt arbete och vilket skydd man ska ha, säger Ulrika Hyllert till Journalisten.

Enligt henne är förtroendet redan lågt för hur polisen hanterar sådana här frågor och att förtroendet nu sjunker ännu mer.