UTSTÄLLNING

Utställningen Barn har också rättigheter öppnar på Malmö museum

Malmö museum har letat i sitt rika fotoarkiv och plockat fram fotografier som har barnen i centrum. I utställningen ställs även frågor om hur barnets rättigheter ska bli verklighet på olika områden.

Malmö museum har letat i sitt rika fotoarkiv och plockat fram fotografier som har barnen i centrum. De berättar barnens lekar, skolgång och fritid, om fattigdom och viktiga genombrott för barnens rättigheter i samhället. Många välkända malmöfotografer är representerade, däribland Victor Roikjer, Otto Ohm och Åke Hedström. Utställningen "Barn har också rättigheter" öppnar 14 mars. 

En del av utställningen är producerad av Forum för levande historia och handlar om barnkonventionens uppkomst och historia fram till idag då den är lag i Sverige. I utställningen ställs frågor om konventionens innehåll, om hur barnets rättigheter ska bli verklighet på olika områden, och om barnet själv kan påverka att barnkonventionen efterlevs.

Skolbad för pojkar på Johannesskolan. Trångboddhet och bristande hygien var ett stort problem och bidrog till spridning av ohyra och sjukdomar.
I början av 1900-talet fanns det många familjer i Malmö där barnen aldrig fick äta sig mätta. Skolorna hjälpte många fattiga elever med ett näringsrikt mål om dagen.

Barn har också rättigheter är utvecklad tillsammans med barn 9-13 år och vill stärka barns kännedom om sina rättigheter utifrån ett personligt och historiskt perspektiv. Utställningen är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Rädda barnen, Unicef och Barnombudsmannen.

–Vi är stolta över att visa den här utställningen i samarbete med Forum för levande historia. Den lyfter barns rättigheter, både utifrån barns vardag idag och ur ett historiskt perspektiv genom museets rika fotosamling , säger Ingrid Fransson, chef för utbud och värdskap på Malmö museum.

De första fritidsgårdarna startade i Sverige på 1930-talet. Målet var att utbilda ungdomarna genom studiecirklar, diskussioner, sång ohc musik. Fritidsgård i Skanör år 1977.
Simskola på Ribersborgs kallbadhus, 1890-talet. 1899 gjorde Svenska livräddningssällskapet en undersökning som visade att endast ett av tio barn i skolan kunde simma.

Uställningen visas 15 mars 2024 til 23 februari 2025 på Malmö museum, Slottet, Malmöhusvägen 6.