UTSTÄLLNING

Utställningen Samtidigt i Värmland visas på Värmlands Museum

I Lernäs, norr om Torsby bor Ronny ”Cash” Strandberg. Han brinner för musiken, stilen, bilarna som det var förr. Ronny jobbar för att få sin Amazonkombi på fötter och pratar ofta jaktminnen.

Värmlands Museums fotograf Lars Sjöqvist har dokumenterat människor från Värmlands 16 kommuner under 15 års tid.

I utställningen Samtidigt i Värmland får du möta människor fångade i ett omfattande dokumentärt bildmaterial skapat av Värmlands Museums fotograf Lars Sjöqvist, under 15 års tid. Dokumentationen i sin helhet kommer att sparas för framtiden som ett viktigt tidsdokument för kommande generationer.

"I Lernäs, norr om Torsby bor Ronny ”Cash” Strandberg. Han brinner för musiken, stilen, bilarna som det var förr. Ronny jobbar för att få sin Amazonkombi på fötter och pratar ofta jaktminnen. Skolåren var tunga och Ronnys egna stil ledde ofta till slagsmål. Räddningen fann han i musiken och även den med rötter i 50-60talet. Jag följer med Ronny när han besöker sin vän i Östmark."

 

Gunilla Bokvist bor i Likenäs och engagerade sig redan när de första asylsökanden flyttade in på hotellet Värmlandsporten norr om Stöllet 2013. Hon är pensionerad svenskalärare och lär ut svenska till nyanlända. Gunilla tycker sig se en attitydsförändring hos de asylsökanden. I början sprudlande engagemanget och viljan att lära sig språket var hög. Nu när Sverige stängt sina gränser och asylboenden börjar avvecklas är människor mindre benägna till att lära sig svenskan. Men Gunilla ger sig inte. Hon är noggrann och intensiv, vill verkligen elevarnas bästa.

Bilderna i utställningen är fotograferade i alla Värmlands 16 kommuner. De förevigar och speglar ett antal värmlänningar i deras vardag. Varje berättelse kan ses som representant för sin tid. Berättelserna är geografiskt spridda över landskapet och innehåller personporträtt och kortare möten, men även större skeenden som ständigt pågår. Genom att ge perspektiv kan berättelserna bidra till att öka förståelsen för oss själva och vår omvärld.

Utställningen Samtidigt i Värmland visas fram till 28 april 2024 på Värmlands Museum i Karlstad.