Yrkesfotografer: Delta i SFF:s undersökning om branschen

Vilka utmaningar och möjligheter står du som yrkesfotograf inför, både idag och de närmaste åren? Svenska Fotografers Förbund vill veta hur det är att vara yrkesverksam inom fotografi 2023.

Svenska Fotografers Förbund genomför nu en yrkesundersökning, den första på 15 år, för att kartlägga branschen med dess utmaning och arbetssituation. Enkäten tar upp frågor om både AI, upphovsrätt, teknik och affärsverksamhet.

"Förhoppningen är att professionella fotografer och alla inom fotoområdet ska svara på frågorna. Då får vi ett mångsidigt och gediget underlag, som vi kan jobba vidare med. Frågorna kretsar kring teknisk utveckling, upphovsrätt och hur du driver din verksamhet", förklarar SFF.

Enkäten tar ca 10 minuter att genomför och du hittar den på sfoto.se. Sista datum för att svara är 4 januari 2024.