KRÖNIKA

Calle Rosenqvist: »Jag väntar på motreaktionen mot AI-bilder«

#nonofilter. Motreaktionen för #nofilter blev dubbel – Hipstamatic-redigerade bilder på Instagram under #nofilter.

När alla skulle använda filter á la Hipstamatic eller Instagram kom efter ett tag motreaktionen. Nu när bilder med enkelhet kan skapas av AI – vad blir då dagens motreaktion?

Trender inom ett specifikt område tenderar att dra med sig en stor massa människor för att fortsätta växa, tills det till slut blir »normalt« eller »kommersialiserat«. När trenden har gått så långt har de som skapade den sedan länge flytt, med andra mål i sikte.

Detta går absolut att applicera på trender inom fotografi. Det som ligger nära till hands nu är så klart AI och generativ AI, där programvara kan användas för att skapa bilder – och där finns löpande subtrender för hur innehållet utformas, upplevs eller ser ut, oftast ganska statiskt och många gånger också plastiskt. Kolla bara in den av Midjourney AI-genererade bilden på norrsken som jag skrev en kommentar kring.

Går vi tillbaka några år till starten av Instagram under 2010, så ser vi att många av de bilder som postades då »lyftes« genom användningen av de inbyggda filter som fanns i appen. Bildernas innehåll och story blev inte bättre, men karaktären ändrades och en ny trend var satt. Eftersom precis alla ville hoppa på tåget så började efter ett tag hashtagen #nofilter att växa fram. Som en motreaktion för det lättanvända filtret skulle omvärlden överösas av bilder på Instagram där inget filter hade använts.

Trender inom ett specifikt område tenderar att dra med sig en stor massa människor för att fortsätta växa, tills det till slut blir »normalt« eller »kommersialiserat«. När trenden har gått så långt har de som skapade den sedan länge flytt, med andra mål i sikte.

Detta går absolut att applicera på trender inom fotografi. Det som ligger nära till hands nu är så klart AI och generativ AI, där programvara kan användas för att skapa bilder – och där finns löpande subtrender för hur innehållet utformas, upplevs eller ser ut, oftast ganska statiskt och många gånger också plastiskt. Kolla bara in den av Midjourney AI-genererade bilden på norrsken som jag skrev en kommentar kring.

Bild genererad med texten "photographers taking pictures on the street".

Går vi tillbaka några år till starten av Instagram under 2010, så ser vi att många av de bilder som postades då »lyftes« genom användningen av de inbyggda filter som fanns i appen. Bildernas innehåll och story blev inte bättre, men karaktären ändrades och en ny trend var satt. Eftersom precis alla ville hoppa på tåget så började efter ett tag hashtagen #nofilter att växa fram. Som en motreaktion för det lättanvända filtret skulle omvärlden överösas av bilder på Instagram där inget filter hade använts.

Eftersom Instagram är ett socialt media så blev en andra motreaktion – då användarna såg att trenden drogs mot #nofilter-gänget – att tagga precis alla bilder med #nofilter oavsett om ett filter använts eller inte.

Det blir som en analogi för Newtons tredje lag – lagen om verkan och återverkan. För varje kraft finns alltid en motkraft som jämnar ut läget till ett nollsummespel, och kanske går det att säga att så är fallet med Instagram.

Det som är intressant nu är att se om användningen av AI för bilder får den kanske mest uppenbara motreaktionen: en extra blomstrande aktivitet hos de som beger sin in i den analoga fotografins fantastiska värld. Kraftsamlingen har pågått ett tag, med de populära analoga möjligheterna hos bland annat direktbildskameror och det ökande intresset för och utforskandet av analog fotografi. 

Vi får se hur analogt det kan bli. För just nu väntar jag med spänning på motreaktionen mot dagens snabbt ökande flöde av AI-genererade bilder – som spammar en hel del av de visuella flödena man vänder sig mot.