AI // LAg & Rätt

AI-genererade bilder måste märkas – ministerrådet godkänner AI Act

Bilden är AI-genererad.

EU:s ministerråd har nu godkänt förslaget som kräver att vissa verktyg, program och system måste märka bilder och video som genereras av AI.

EU:s regler för AI och AI-genererat material har nu som väntat godkänts även av EU:s ministerråd, där medlemsländerna sade ja med 27 röster mot 0. I praktiken innebär det att lagen träder i kraft i juni 2024, även om vissa delar av lagen kommer rullas ut i steg de kommande åren. Här kan du läsa mer om den nya lagen.

Bland annat ingår förbud mot att använda ansiktsigenkänning i realtid och att AI-system om kan generera bilder som liknar verkligheten måste märka sitt resultat – bild, text eller video – med att det är skapat med AI. 

En vanlig missuppfattning är att den som publicerar det AI-genererade materialet måste märkas ut för betraktaren i sin publicering, exempelvis på sociala medier, vilket alltså inte är fallet. Den markering det handlar om är att systemet eller programmet som tillhandahåller tjänsten måste se till att upplysa betraktaren att materialet är AI-genererat.

Några som däremot tagit ställning kring publicering av AI-genererat material är Youtube, som i sina uppdaterade användarvillkor skriver att de som publicerar filmklipp på Youtube måste ange om klippet innehåller material skapat av AI, som en transparens mot tittaren. Kravet gäller för innehåll som ser realistiskt ut, och som exempel ger de en genererad realistisk scen som faktiskt inte har hänt.

Exakt hur du får använda AI-genererat material på ett lagligt vis kan du läsa om i vår artikel "Upphovsrätt & AI-bilder – så säger lagen om genererade verk".

Böterna om man blir fälld är höga, även om det beror på hur allvarlig överträdelsen är – från 7,5 miljoner euro, alltså nära 90 miljoner kronor – ända upp till 35 miljoner euro eller runt 400 000 000 kronor.