AI & falska bilder

Sony & AP om AI-hotet: Digital signatur bekräftar bilders äkthet

Sony är i slutskedet i sitt samarbete med AP för att skapa ett "födelsecertifikat" som verifierar bildens urpsrung.

Under 2022 skrev Kamera & Bild om att Leica och Nikon börjat samarbeta med Adobe för att delta i CAI (Content Authenticity Initiative), där information om hur bilden uppkommit krypteras – något som gör att bildernas ursprung kan verifieras.

Nu har Sony meddelat att man slutfört sista testomgången under oktober 2023, där man under en månad utvärderat arbetsflödet och det nya autentiseringssystemet tillsammans med företaget Camera Bits – det företag som skapat Photo Mechanic som bevarar den digitala signaturen genom alla steg. Photo Mechanic är det främsta programmet för professionella fotografer som snabbt behöver göra urval, skriva in EXIF-data eller poängsätta bilder.

– Spridningen av falsk information och bilder har en faktisk social påverkan som inte bara skadar våra fotojournalister och nyhetsbyråpartner, utan samhället som helhet, säger Yann Salmon Legagneur, marknadschef Sony Europa.

Sonys C2PA-autentisering planeras lanseras i en mjukvaruuppdatering i A9 IIIA1 och A7S III under våren 2024.

Bild genererad med texten 'photographers taking pictures on the street'.
Bild genererad med texten "photographers taking pictures on the street".

Diskussion om generativ AI, Photoshop och Adobe

Material skapat med Adobes generativa AI-motor Firefly innehåller lösningen för "content credentials", Adobes egna system för att påvisa material som skapats med generativ AI – och visa hur, när och med vad materialet har skapats – uppbyggt av det öppna och fria autentiseringssystemet CAI (Content Authenticity Initiative). Den AI-skapade datan förblir märkt oberoende av hur den har lagrats, publicerats eller använts.

Kamera & Bild har även skriv tom organisationen Amnesty, som efter kritik tagit ner AI-genererade bilder som de publicerat tillsammans med kritik riktad mot den colombianska polisens våldsamma agerande mot demonstranter i landet. Trots att man skrivit att bilderna var AI-genererade stormade det rejält kring detta val – och att det i slutändan påverkar journalisters och fotografers arbete.