utställning

HDK-Valands examensutställning 2024: "Blixtsko"

Kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand håller en examensutställning på Röda Sten Konsthall.

Begreppet ”Blixtsko” (eller ”Hot Shoe”) syftar på den fästpunkt som finns på kameror för att ansluta en blixt. Uttrycket ”Blixtsko” och ”Hot Shoe” kan även skapa dubbeltydigheter och oväntade associationer utöver dess rent fotografiska betydelse.

Utställningen Blixtsko utforskar tidsaspekter i förhållande till material, platser, ljus och ljud. Verken utmanar traditionella sammanhang och öppnar upp för fler tolkningar och världar. Konstnärerna använder sig av tekniska, historiska, popkulturella och teoretiska aspekter inom fotografi för att bredda vår förståelse om vad fotografi är och kan vara.

Studenterna från både kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design, presenterar sina verk genom olika gestaltningstekniker. Förutom fotografi visas även skulptur, installationer, ljudverk, publikationer och videokonst.

Examinerande studenter

Kandidatprogrammet: Max Barel, Alva Le Febvre, Mette Genet, Hilma Hedin, Nicola Helin, Rasmus Holm, Mathilda Läckberg Holmquist , Frida Lisa Carstensen Jersø, Josefin Johansson Hedman, Lisa Pettersson , Rasmus B. Strøyer, Andrea Lund Sørensen, Gloriya Talebi , Johan Holst Zwergius

Masterprogrammet: Kirstine Autzen, Lana Đurđek, Eva Vei, Ronya Hirsma, Karin Holmer, Lisa Paulsson, Christoffer Rutström, Anna Schlechter, Jaana Sundström, Johan Windle, Nina Worren, Tom Zelger

Som en del av utställningen presenterar varje student en text på ugotphotography.se, som publiceras innan vernissagedagen. Texterna representerar den teoretiska delen av studenternas utbildning. Frågorna kretsar kring varierande ämnen som täcker både akademiska teman och personliga reflektioner.

Öppningsdagen erbjuder ett antal evenemang som tal och performance. Se utställningen med start 4 maj klokcan 13.00–16.00 fram till 26 maj på Röda Sten Konsthall, Göteborg.